Posts tagged with onderzoeksdialoog

Derde brief aan Joris

oktober 28th, 2009

Mijn derde brief aan Joris Weijdom: brief_aan_joris_03. In deze brief ga ik in op zijn onderzoeksvragen en -doelen en op de presentaties van de Performance Engine die hij heeft ontwikkeld met een groep studenten. Wil je meer weten over deze Performance Engine kom dan naar de presentatie tijdens Niemandsland in de Centraal Museum Studio op 7 november om 13.30. Zie Talltreelabs voor meer info.

Derde brief van Joris

mei 18th, 2009

Naar aanleiding van mijn vorige brief van 14 april 2009 kreeg ik 18 mei deze videoboodschap van Joris Weijdom. In de bijgevoegde .pdf zijn zijn opmerkingen bij mijn brief te vinden die hij in de video toelicht.

Brief aan Joris met aantekeningen

onderzoeksdialoog

april 21st, 2009

In maart 2009 zijn Joris Weijdom en ik een dialoog gestart over onze onderzoeken. Joris Weijdom is hoofd van de onderzoeksgroep Virtueel Theater aan de HKU en een van de onderzoekers van het Lectoraat Theatrale Maakprocessen. Verder is hij werkzaam als docent aan de opleiding Design for Virtual Theatre and Games. Het onderzoekvan de onderzoeksgroep Virtueel Theater richt zich op twee vragen namelijk:

1. Wat is de invloed van interactieve technologie op de repetitiefase van een theatraal maakproces?
2. Welke eigenschappen zijn belangrijk in het ontwerp van de interface van de interactieve technologie die wordt ingezet in een repetitiefase?

Voor meer informatie over zijn onderzoek bezoek talltreelabs.org.

Deze correspondentie heeft mij geholpen in de laatste fase van mijn afstudeeronderzoek en op dit moment leg ik de laatste hand aan mijn scriptie theaterwetenschap. Na afrondingen van mijn scriptie zal ik dit onderzoek voortzetten en mijn analysemethode toepassen op enkele maakprocessen in 2009 en 2010.

Door middel van videoboodschappen van zijn kant en brieven van mijn kant Middels hopen weinzicht te krijgen in de kennis van de ander met betrekking tot transdisciplinaire maakprocessen en in het bijzonder het gebruik van interactieve digitale technologie in het maakproces (repetitieproces) van theater. Trefwoorden: ANT (actornetwerk theorie), objectgeoriënteerd denken, theater, technologie, transdiscipline, maakproces, VUE.

Deze correspondentie is te volgen: onderzoeksdialoog

Tweede brief aan Joris

april 14th, 2009

Mijn tweede brief aan Joris is hier te lezen als pdf: Brief aan Joris02

Deze brief maakt onderdeel uit van een onderzoeksdialoog tussen Joris Weijdom en Jochem Naafs.

Tweede brief van Joris

maart 9th, 2009

De tweede brief van Joris Weijdom:

Het bijbehorende pdf document is hier te downloaden.

Deze brief maakt onderdeel uit van een onderzoeksdialoog tussen Joris Weijdom en Jochem Naafs.

Eerste brief aan Joris

maart 5th, 2009

Mijn eerste brief aan Joris Weijdom in reactie op zijn videobrief is hier te lezen als pdf.

Eerste brief van Joris

februari 16th, 2009

Dit is de eerste brief in een lopende correspondentie tussen Joris Weijdom en Jochem Naafs. Klik hier voor een overzicht van deze correspondentie.