Verslag Springdance Dialogue 2008

mei 24th, 2008

Een poging tot verwoorden en interpreteren van
lichamen, bewegingen, woorden en beelden
(verslag geschreven in opdracht van Springdance, mei 2008)
(For an English version scroll down, no summary available)

Samenvatting
Twaalf deelnemers uit drie landen zijn door curator Gabriel Smeets gevraagd om aan de hand van de thema’s positie en context zichzelf en hun werk te presenteren in een vijfdaagse dialoog. De vragen die Springdance hen stelde daagde hen uit om in te gaan op de vragen en uitgangspunten aan de hand waarvan ze werken, de positie die ze zichzelf toewijzen en de context waarin ze werken.
Dit verslag vat de dialoog samen in vijf thema’s. ‘Het hier en nu van theater’, ‘Materiaal: persoonlijk en samples’, ‘Auteurschap en samenwerken’, ‘Lichaam en beweging’ en uiteraard ‘Context en positie’. Een selectie van citaten binnen deze thema’s verhelderen de onderwerpen en problemen die ter sprake zijn gekomen. De citaten van de ene maker koppel ik aan de ideeën van de ander, deze aanpak kan de relaties tussen de makers verduidelijken en op die manier ingaan op overeenkomsten en verschillen.

De deelnemers aan Springdance Dialogue zijn zich er van bewust dat zij niet per se iets nieuws doen. De vernieuwing is er omdat zij het doen: het is hun lichaam, hun perspectief en hun montage. Ze proberen zichzelf te vernieuwen en op die manier een plek in het hedendaagse dans- en performanceveld te veroveren of te houden. De makers spelen met aanwezigheid en afwezigheid, improvisatie en choreografie, de grens tussen performer en toeschouwer, vragen over auteurschap, samplen, samenwerken. Ze doen onderzoek naar (mogelijkheden van) relaties, dans, bewegingen van dansers én objecten, disassemblage en demontage, representatie en bewustzijn. Ze werken zowel met vorm als met inhoud, maar ook met vorm als inhoud en inhoud als vorm.
De discussie tijdens Springdance Dialogue gaat vooral over het maken van dans en performance. De voorstellingen zelf werden pas de tweede week getoond. De deelnemers gebruiken video en spreken over voorstellingen om dieper in te gaan op het proces dat vooraf gaat aan de voorstelling. Uit de intensieve en doortastende discussies bleek dat een dergelijke dialoog een grote toegevoegde waarde heeft voor deze, vaak jonge, makers. Zij krijgen de mogelijkheid tot discussie, maar vooral tot reflectie. Door met collega’s over hun werk en hun maakproces te spreken leren zij van anderen en, nog veel meer, van en over zichzelf.

Download het gehele verslag als .pdf hier: Verslag Springdance Dialogue 2008

An attempt at verbalising and interpreting bodies, movements, words, and images
(written for Springdance, may 2008)

Download the report in English as .pdf here: Report Springdance Dialogue 2008

Leave a comment