Posts tagged with dialogue

Verslag Springdance Dialogue 2008

mei 24th, 2008

Een poging tot verwoorden en interpreteren van
lichamen, bewegingen, woorden en beelden
(verslag geschreven in opdracht van Springdance, mei 2008)
(For an English version scroll down, no summary available)

Samenvatting
Twaalf deelnemers uit drie landen zijn door curator Gabriel Smeets gevraagd om aan de hand van de thema’s positie en context zichzelf en hun werk te presenteren in een vijfdaagse dialoog. De vragen die Springdance hen stelde daagde hen uit om in te gaan op de vragen en uitgangspunten aan de hand waarvan ze werken, de positie die ze zichzelf toewijzen en de context waarin ze werken.
Dit verslag vat de dialoog samen in vijf thema’s. ‘Het hier en nu van theater’, ‘Materiaal: persoonlijk en samples’, ‘Auteurschap en samenwerken’, ‘Lichaam en beweging’ en uiteraard ‘Context en positie’. Een selectie van citaten binnen deze thema’s verhelderen de onderwerpen en problemen die ter sprake zijn gekomen. De citaten van de ene maker koppel ik aan de ideeën van de ander, deze aanpak kan de relaties tussen de makers verduidelijken en op die manier ingaan op overeenkomsten en verschillen.
Read more »