Arts-professionals in transdisciplinaire kunstprojecten

oktober 25th, 2010

“Ontwikkelingen in de samenleving leiden niet zelden ook tot nieuwe theaterpraktijken; die op hun beurt de betrokken professionals tot verbreding en uitbreiding van hun kennis en kunde noodzaken. Onder de eindverantwoordelijkheid van het Lectoraat Theatrale Maakprocessen van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht onderzoeken diverse Utrechtse en Rotterdamse leden van het consortium de consequenties van hedendaagse theaterpraktijken voor deze professionals. Zij bouwen middels een reeks projecten kennis op en wisselen die met elkaar en andere belanghebbenden uit” (tmp.hku.nl).

De afgelopen twee jaar heb ik op diverse manieren meegewerkt aan het SIA Raak publiek onderzoek naar Arts-professionals in transdisciplinaire kunstprojecten. Ik heb verslag gedaan van Springdance en Festival aan de Werf, meegewerkt aan het onderzoek van Joris Weijdom, de redactie van een digitaal cahier over taal in transdisciplinaire kunstprojecten gedaan en mijn scriptie herschreven tot een cahier. Aanstaande donderdag wordt het traject afgesloten met een studiedag in de kleine zaal van de faculteit theater van de HKU.

Ik heb onder andere gewerkt aan:

weet het (nog) niet. Over relaties in het transdisciplinaire maakproces

“De rand van het programma: als context en in context”

Theorie voor op de Vloer met de Ander

Voor meer informatie:

weet het (nog) niet
Over relaties in het transdisciplinaire maakproces

Hoe maak je een theatervoorstelling? Wie en wat is er allemaal betrokken bij een maakproces? Wat is er nodig om tot een voorstelling te komen? Op welke manier werken mensen samen in een maakproces? Er zijn verschillende redenen dat ik deze vragen begon te stellen. Er zijn ook verschillende redenen te noemen waarom deze vragen interessant en relevant zijn voor theatermakers, theaterwetenschappers, dramaturgen, technici, studenten en kunstenaars uit andere disciplines. Ik wil graag mijn fascinatie voor het maakproces delen.

In dit betoog richt ik mij niet op theater als één discipline. Kenmerkend voor theater is juist dat er verschillende disciplines samen moeten werken om tot een voorstelling te kunnen komen: licht, geluid, acteren, regisseren, schrijven, video, games, beeldende kunst, vormgeving, wetenschap, filosofie en communicatie kunnen als ‘disciplines’ worden gebruikt in het maakproces van theater. Desondanks heb ik wel gekozen om te spreken van theatrale maakprocessen. Deze term benadrukt dat er in het maakproces gewerkt wordt aan een kunstwerk dat live wordt opgevoerd. De vraagstelling waar ik mij op richt is de volgende:

Op welke manier kan een heterogeen relationeel perspectief bijdragen aan het begrip van hedendaagse theatrale maakprocessen?

Binnenkort meer informatie.

“De rand van het programma: als context en in context” (.pdf)
Een verslag over de randprogrammering van het Springdance & performance festival 2009 in het kader van het onderzoek ‘Art professionals in transdisciplinaire kunstprojecten’. Door Jochem Naafs

Theorie voor op de Vloer met de Ander (binnenkort online)
Begrippen voor de theatermaker

Met dit digitale cahier wil het Lectoraat Theatrale Maakprocessen inzicht verschaffen in de begrippen die gehanteerd worden in het hedendaagse theatrale maakproces. Het is bedoeld voor docenten en studenten van de faculteit theater van de HKU, maar ook voor studenten van andere kunsthogescholen, studenten media- en theaterwetenschappen en professionele makers.

Ieder begrip is gekoppeld aan een schaal van theorie tot praktijk en op die manier in drie hoofdcategorieën ingedeeld: De vloer, De ander en De theorie. De insteek bij ieder begrip is dat het beschreven is op zo’n manier dat het hanteerbaar is voor de theatermaker in het maakproces. De begrippen zijn geïllustreerd met citaten van makers, voorbeelden uit de praktijk en/ of een glijdende schaal waarop het te gebruiken is.

De lijst is niet compleet en de begrippen die wel ter sprake komen liggen niet vast. We willen iedereen uitnodigen om met suggesties of aanvullingen te komen.

Dit cahier is tot stand gekomen met medewerking van:
Zuraida Buter, Nirav Christophe, Claire van Daal, Jochem Naafs, Emile Schra, Remco Weijer en Mart-Jan Zegers.

Leave a comment