De spelende bezoeker van playful performance

november 22nd, 2007

“De spelende bezoeker van playful performance: een productiedramaturgisch onderzoek naar de rol van de performancebezoeker”. MA scriptie Nieuwe media en digitale cultuur (download hier: Scriptie Jochem Naafs.pdf)

Samenvatting
Aan de hand van de voorstelling Datsja van Powerboat geeft dit onderzoek antwoord op de vraag op welke manier de bezoeker van playful performance de ervaring kan krijgen een speler te zijn. Playful performance is een theatervorm die zowel de acteur als de bezoeker de mogelijkheid geeft om te spelen, het combineert daarbij theater en bepaalde kenmerken van games. Deze studie richt zich ten eerste op de kenmerken van de ludische cultuur, waarin performativiteit, participatie en de ervaring een grote rol spelen. Vervolgens richt het zich op de voorwaarden die de maker van playful performance schetst. Uit deze studie blijkt dat playful performance actief gebruik maakt van de kenmerken van de ludische cultuur en deze inzet om de bezoeker de ervaring te geven een speler te zijn.

Sleutelwoorden
playful performance, ludische cultuur, spel, performativiteit, ervaring, participatie

Leave a comment